Góry Mapa zbiorcza wszystkich wycieczek pieszych
* Łączny czas wycieczki (od startu do mety, w tym odpoczynki). Zatem obliczona prędkość jest średnią prędkością całej wycieczki, a nie tylko samego marszu.
** Zasady punktacji: 1 punkt za każdy przebyty kilometr, 1 punkt za każde pokonane 100 m sumy różnic poziomów przy podejściach (Regulamin GOT, par. 6, pkt. 2).
Porównanie długości wycieczek pieszych
Zestawienie wysokości wycieczek pieszych
Moje tisícovky*
* Zestawiłem tu góry o wysokości co najmniej 1000 m n.p.m., które zdobyłem wchodząc na ich faktyczny SZCZYT, a nie tylko przechodząc w pobliżu, bo tak prowadził szlak (np. niebieski szlak z chaty Koziniec na Ostry omija jego szczyt - patrz mapa).