Rower 1 Rower 2
* Łączny czas wycieczki (od startu do mety, w tym odpoczynki). Ewentualny czas w nawiasach [] to czas samej jazdy (odczytany z licznika). Zatem obliczona prędkość jest średnią prędkością całej wycieczki, a nie tylko samej jazdy. Ewentualna prędkość podana w nawiasach [] jest średnią prędkością samej jazdy. UWAGA: Jeśli na trasie wycieczki był przejazd pociągiem, to długość ani czas przejazu pociągiem nie są brane do żadnych obliczeń.
Porównanie długości wycieczek rowerowych
Mapa zbiorcza wszystkich wycieczek rowerowych